Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 19 juni 2006

Sammanträde den 19 juni 2006

Dag:
Måndag den 19 juni 2006
Tid:
13:30 - 16:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Mälarsalen

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  Plan för utveckling av den neuropsykiatriska verksamheten

   

 3. 3.
  Information om det reformerade tandvårdsstödet

   

 4. 4.
  Rapport om rehabiliteringsgarantin

   

 5. 5.
  Regionalt vårdprogram för kronisk njursvikt

   

 6. 6.
  Lägesrapport om utvärdering av Hjälpmedelscentral Syd


   

 7. 7.
  Diskussion om upphandling av logopedtjänster

  Bilaga

 8. 8.
  Externrehabilitering och klimatvård - skriftlig rapport
 9. 9.
  Beslut om hantering av rapport från seminarium den 8 maj om "Elöverkänsligas rätt till ett tillgängligt samhälle"
 10. 10.
  Anmälan av ärenden som behandlas i HSU: -"Förlängning av avtal gällande hörapparatutprovning samt beslut om upphandling av basal hörselrehabilitering"HSU 2006-03-28, 19 § Bilaga
 11. 11.
  - Dokumentation från seminariet "Ohälsa och dentala material", HSU 2006-06-20, 23 §Bilaga
 12. 12.
  Beredningens egna frågor
 13. 13.
  Övrigt
Senast uppdaterad:
2006-08-29
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet