Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 17 oktober 2006

Sammanträde den 17 oktober 2006

Dag:
Tisdag den 17 oktober 2006
Tid:
13:00 - 16:30
Plats:
Landstingshuset

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Vårdguiden - information om komplementär och alternativmedicin
 3. 3.
  Fokusrapport om utvecklingsstördas fysiska och psykiska hälsa - diskussion om uppläggning av arbetet
 4. 4.
  Tillgänglighet i vården
 5. 5.
  Uppdrag i budget att starta ett team för omhändertagande och utveckling av medicinska och odontologiska behandlingsmetoder för patienter med ohälsa av dentala material och tandvårdspatienter med komplexa vårdbehov
 6. 6.
  Fokusrapport om rehabilitering - diskussion om uppläggning av arbetet
 7. 7.
  Regionalt vårdprogram om fibromyalgi - diskussion om uppläggning av arbetet
 8. 8.
  Tipo uppdragsbeskrivning inför upphandling av intensivträning m kognitiv beteendeterapi till förskolebarn med autism
 9. 9.
  Utvärdering av beredningens arbete 2006
 10. 10.
  Beredningens egna frågor
 11. 11.
  Övrigt
Senast uppdaterad:
2006-10-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll