Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 9 juni 2004

Sammanträde den 9 juni 2004

Dag:
Onsdag den 09 juni 2004
Tid:
08:30 - 12:00
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 5, bv konferensrum Åblad

Ordföranden

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  Information från HSU och andra beredningar

   

 3. 3.
  Förlängning av avtal med TIPO

   

 4. 4.
  Uppföljning av årsrapport om ortopedi

  Bilaga

 5. 5.
  Uppföljning av årsrapport om smärta i rörelseorganenBilaga
 6. 6.
  Rehabiliteringsmedicin - hur påverkas den av 3 S och närsjukvårsutredningen?
 7. 7.
  Anmälan till HSU
 8. 8.
  Rapport från styrgruppen för hjälpmedelsguiden
 9. 9.
  Beslut om att be KSL utse 2 representanter som adjungerade till styrgruppen för hjälpmedelsguiden
 10. 10.
  Uppföljning av insatser inom Tandvården

  Bilaga a

  Bilaga b

  Bilaga c

  Bilaga d

  Bilaga e

 11. 11.
  Beredningens egna frågor
 12. 12.
  Övrigt
Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet