Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 20 oktober 2004

Sammanträde den 20 oktober 2004

Dag:
Onsdag den 20 oktober 2004
Tid:
09:30 - 12:00
Plats:
Sabbbatsberg, Olivecronas väg 5, bv, konf.rum Molin

Ordföranden

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  Information i allergifrågor från Samhällsmedicin

  Bilaga

   

 3. 3.
  Focusrapporter om smärta och rehabilitering - avrapportering


   

 4. 4.
  Två motioner om el-överkänslighet-ärendet till HSU den 16.11

   

 5. 5.
  Motion om fibromyalgi - ärendet till HSU den 16.11

   

 6. 6.
  Beslut om Mål för Tandvården

  Bilaga

 7. 7.
  Revidering av aktivitetsplan inför år 2005

  Bilaga

  Bilaga

 8. 8.
  Beredningens egna frågor
 9. 9.
  Övrigt
Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet