Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 12 december 2003

Sammanträde den 12 december 2003

Dag:
Fredag den 12 december 2003
Tid:
08:30 - 12:00
Plats:
BKV, Olivecronas väg 7, 2 tr, Sabbatsberg, Wallentinrummet

Ordföranden

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  Upphandling av ryggcentra

   

 3. 3.
  Upphandling av extern rehabilitering

   

 4. 4.
  DU-projektet, Stockholms dövas förening

  Underlag a

  Underlag b

  Underlag c    

 5. 5.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (FP) om rehabiliteringshem för vårdkrävande långtidssjuka - information innan behandling i HSU den 16.12
 6. 6.
  Planering av utvärdering av beredningens eget arbete
 7. 7.
  Beredningens egna frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet