Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 15 juni 2005

Sammanträde den 15 juni 2005

Dag:
Onsdag den 15 juni 2005
Tid:
08:30 - 12:00
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 5, bv, Konferensrum Åblad

Ordföranden

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  Information om beställarplan 2006- 2008

  Tjänsteutlåtande

   

  Beställarplan

 3. 3.
  Tandhälsorapporten - ärende till HSU den 30.8

  Rapport

   

  Underbilaga 1

  Underbilaga 2

  Underbilaga 3

 4. 4.
  Uppföljning av vårdbehovstillägg inom barn- och ungdomstandvården- ärende till HSU den 30.8

  Rapport

 5. 5.
  Information om upphandling av ortopedtekniska hjälpmedel

   

 6. 6.
  Avtal med Vidarkliniken

   

 7. 7.
  Uppföljning av folkhälsoprojekt "Orsaker till buller i skolmatsalar samt bullrets effekter på hälsa och ätbeteende hos elever"

   

 8. 8.
  Redovisning av genomförd upphandling av klimatvård
 9. 9.
  Redovisning av genomförd upphandling av astmaskolor
 10. 10.
  Anmälan av skrivelse från Stockholms dövas förening

  Skrivelse

 11. 11.
  Anmälan av uppföljningsrapport av projekt för föräldrastöd till familjer med barn med ADHD med paralell personalutbildning i norra länsdelen Rapport
 12. 12.
  Anmälan av program för barn med koncentrationssvårigheter

  Program

 13. 13.
  Information om konferens om "Ohälsa och dentala material" den 6.10
 14. 14.
  Beredningens egna frågor
 15. 15.
  Övrigt
Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet