Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 7 december 2005

Sammanträde den 7 december 2005

Dag:
Onsdag den 07 december 2005
Tid:
13:00 - 16:00
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Konferensrum Molin

Ordföranden

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  Fokusrapport om neuropsykiatriska funktionshinder

   

 3. 3.
  Fokusrapport om smärta

  PM 

 4. 4.
  Årsrapporten för Medicin-Kirurgi 2 samt redovisning av strukturgruppens arbete efter 3S

   

 5. 5.
  Anmälan av ärende från HSU

  Bilaga Tjänsteutlåtande

  Protokollsutdrag

 6. 6.
  Inför aktivitetsplan för 2006

  Bilaga PM

 7. 7.
  Förslag till bildande av arbetsgrupp för genomlysning av teckentolkverksamheten inom SLL
 8. 8.
  Mötestider för 2006

  Bilaga

 9. 9.
  Beredningens egna frågor
 10. 10.
  Övrigt
Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet