Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 9 februari 2010

Färdtjänstnämndens sammanträde den 9 februari 2010

Dag:
Tisdag den 9 februari 2010
Tid:
14:00 - 16:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från förvaltningen

Beslutsärenden

 1. 3.
 2. 4.
  Förslag till tilldelning av färdtjänstresor för år 2010

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1

 3. 5.
  Slutredovisning av OTA-projektet för färdtjänstnämndens förvaltning

  Tjänsteutlåtande

 4. 6.
  Sammanträdesdagar för färdtjänstnämnden år 2010

  Tjänsteutlåtande

Anmälningsärenden

 1. 7.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 8.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegataion
Senast uppdaterad:
2010-01-11
Ansvarig redaktör: Carolina Lindqvist
Kontakta redaktionen