Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 7 december 2010

Färdtjänstnämndens sammanträde den 7 december 2010

Dag:
Tisdag den 7 december 2010
Tid:
16:00 - 18:00
Plats:
T-Centralen, SL-huset, Lindhagensgtan 100

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från förvaltningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Redovisning av kvalitetsnyckeltal och budget från SL:s färdtjänstverksamhet under 2010

  Tjänsteutlåtande

 2. 4.
  Dokumenthanteringsplan för färdtjänstnämndens förvaltning

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2

 3. 5.
  Månadsbokslut och prognos för september och oktober 2010

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2

Anmälningsärenden

 1. 6.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 7.
  Beslut fattade med stöd av delegation
Senast uppdaterad:
2010-01-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen