Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 4 december 2007

Färdtjänstnämndens sammanträde den 4 december 2007

Dag:
Tisdag den 04 december 2007
Tid:
13:30 - 15:30
Obs tiden. Gruppmöten 13:00
Plats:
Josabethsalen, Sabbatsbergs Närsjukhus, Olivecronas väg 5.
Förhinder

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Carolina Lindqvist tfn 50 42 25 82 epost carolina.lindqvist@ftjn.sll.se eller registratorn tfn 50 42 26 28, e-post registrator@ftjn.sll.se

Kom doftfri!

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information om Färdtjänstens IT-utveckling

Beslutsärenden

 1. 3.
  Val av sekreterare
  Tjänsteutlåtande
 2. 4.
  Månadsbokslut och prognos oktober 2007
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 3. 5.
  Revisionsrapport över Löpande granskning av intern kontroll 2007
  Tjänsteutlåtande
  Revisionsrapport
 4. 6.
  Intern kontrollplan för Färdtjänsten
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 5. 7.
  Färdtjänstens styrdokument angående instruktioner för informationssäkerhet
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
 6. 8.
  Uppbyggnad av tjänsteorienterad systemarkitektur (SOA) i Färdtjänstens IT-system
  Tjänsteutlåtande
 7. 9.
  Personuppgiftsombud för färdtjänstnämnden
  Tjänsteutlåtande
 8. 10.
  Sammanträdesdagar för färdtjänstnämnden 2008
  Tjänsteutlåtande

Anmälningsärenden

 1. 11.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 12.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation
 3. 13.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2007-11-23
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokoll från sammanträdet