Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 31 maj 2007

Färdtjänstnämndens sammanträde den 31 maj 2007

Dag:
Torsdag den 31 maj 2007
Tid:
15:00 - 17:00
Gruppmöten 14:30
Plats:
Färdtjänstförvaltningen, Hjalmar Cederströms gata 5, 104 62 Stockholm
Förhinder

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Gunvor Lindell tfn 50 42 26 28, e-post gunvor.lindell@ftjn.sll.se eller Johanna Gustafsson tfn 50 42 26 30, e-post johanna.gustafsson@ftjn.sll.se

Nämndärenden läggs ut på www.sll.se en vecka före nämndsammanträde. Protokoll finns tillgängliga efter justering.

Kom doftfri!

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Muntlig information om arbetet med barnkonventionen inom SLL

Beslutsärenden

 1. 3.
  Mål- och verksamhetsplan för färdtjänsten 2007-2010

  Tjänsteutlåtande

  Mål- och verksamhetsplan

 2. 4.
  Färdtjänstnämndens delegationsordning

  Tjänsteutlåtande

  Delegationsordning

 3. 5.
  Yttranden över motioner (mp) om köp av utsläppsrätter och klimatneutral landstingsverksamhet Tjänsteutlåtande
 4. 6.
  Utvärdering av styrning till Närtrafiken

  Tjänsteutlåtande

 5. 7.
  Månadsbokslut och prognos per april 2007

  Tjänsteutlåtande

  Månadsbokslut

 6. 8.
  Revisionsrapport för verksamhetsåret 2006

  Tjänsteutlåtande

Anmälningsärenden

 1. 9.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 10.
  Anmälan av ärenden fattade med stöd av delegation
 3. 11.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2007-05-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokoll från sammanträdet