Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 30 oktober 2007

Färdtjänstnämndens sammanträde den 30 oktober 2007

Dag:
Tisdag den 30 oktober 2007
Tid:
15:00 - 17:00
Gruppmöten 14:30
Plats:
Färdtjänstförvaltningen, Hjalmar Cederströms gata 5, 104 62 Stockholm
Förhinder

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Gunvor Lindell tfn 50 42 26 28, e-post gunvor.lindell@ftjn.sll.se

Nämndärenden läggs ut på www.sll.se en vecka före nämndsammanträde. Protokoll finns tillgängliga efter justering.

Kom doftfri!

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Val av sekreterare
 3. 3.
  Information om Färdtjänstens IT-utveckling

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 5.
  Anmälan av ärenden fattade med stöd av delegation
 3. 6.
  Övriga ärenden

Beslutsärenden

 1. 7.
  Månadsbokslut och prognos september 2007

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 2. 8.
  Uppsägning av färdtjänstavtalet mellan SLL och kommunerna

  Tjänsteutlåtande

 3. 9.
  Förslag till ändringar i färdtjänstnämndens delegationsordning

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 4. 10.
  Slutrapport rullstolstaxiutredningen och upphandling av rullstolstaxi

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 5. 11.
  Uppbyggnad av tjänsteorienterad systemarkitektur (SOA) i Färdtjänstens IT-system

  Tjänsteutlåtande

Senast uppdaterad:
2007-10-22
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokoll från sammanträdet