Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 30 januari 2007

Färdtjänstnämndens sammanträde den 30 januari 2007

Dag:
Tisdag den 30 januari 2007
Tid:
15:00 - 17:00
Gruppmöten 14.30
Plats:
Färdtjänstförvaltningen, Hjalmar Cederströms gata 5, 104 62 Stockholm

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Gunvor Lindell tfn 50 42 26 28,
e-post gunvor.lindell@ftjn.sll.se eller Johanna Gustafsson tfn 50 42 26 30,
e-post johanna.gustafsson@ftjn.sll.se

Nämndärenden läggs ut på www.sll.se en vecka före nämndsammanträde. Protokoll finns tillgängliga efter justering.

Kom doftfri!

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Sekreterare i färdtjänstnämnden
  Se bilaga

 2. 3.
  Sammanträdesdagar för färdtjänstnämnden år 2007      
  Se bilaga
 3. 4.
  Revisionsrapport över Löpande granskning av intern kontroll 2006
  Rapporten biläggs
 4. 5.
 5. 6.
  Färdtjänstnämndens arbetsutskott       
  Bilägges

 6. 7.
  Upphandling av taxi och beställningstjänster fr o m 2008-02-01       

Anmälningsärenden

 1. 8.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom 
 2. 9.
  Anmälan av ärenden fattade med stöd av delegation 
 3. 10.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2007-01-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen