Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 28 oktober

Färdtjänstnämndens sammanträde den 28 oktober

Dag:
Tisdag den 28 oktober 2008
Tid:
16:00 - 18:00
15.30 Gruppmöten
Plats:
T-Centralen, SL-huset, Lindhagensgatan 100
Övrigt

Deltagare: ledamöter och ersättare i färdtjänstnämnden

 

Kom doftfri!

 

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Carolina Lindqvist tfn: 08 123 151 66, e-post: carolina.lindqvist@ftjn.sll.se eller registratorn tfn: 08 123 150 29, e-post: registrator@ftjn.sll.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare

   

 2. 2.
  Information från förvaltningen

  - Rullstolstaxi start 1 oktober 2008.

   

  - Kundservice – utredningsuppdrag

   

  - Sjukresor
  a) Länsövergripande regelverk
  b) Styr- och ersättningsmodeller

   

  - Beställningstjänster för taxi- och specialfordonsresor

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut och prognos augusti 2008 (biläggs)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 2. 4.
  Månadsbokslut och prognos september 2008 (biläggs)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 3. 5.
  Nya riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län (biläggs)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

   

 4. 6.
  Upphandlingsperiod för rullstolstaxi – fråga från Revisorsgrupp III (biläggs)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

 5. 7.
  Upphandlingspolicy för Färdtjänsten (biläggs)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

Anmälningsärenden

 1. 8.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 9.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation
Senast uppdaterad:
2008-02-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protkoll

Här finns protokoll från sammanträdet