Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 27 mars 2007

Färdtjänstnämndens sammanträde den 27 mars 2007

Dag:
Tisdag den 27 mars 2007
Tid:
15:00 - 17:00
Gruppmöten 14:30
Plats:
Färdtjänstförvaltningen, Hjalmar Cederströms gata 5, 104 62 Stockholm
Förhinder

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Gunvor Lindell tfn 50 42 26 28,
e-post gunvor.lindell@ftjn.sll.se eller Johanna Gustafsson tfn 50 42 26 30,
e-post johanna.gustafsson@ftjn.sll.se

Nämndärenden läggs ut på www.sll.se en vecka före nämndsammanträde. Protokoll finns tillgängliga efter justering.

Kom doftfri!

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Muntlig information om Närtrafiken

Beslutsärenden

 1. 3.
  Avdelningsvisa mål

  Avdelningsvisa mål

  Bilaga

 2. 4.
  Förslag till ändringar av regelverket av sjukresor

  Tjänsteutlåtande

 3. 5.
  Yttrande över motion 2006:20 om handbok om tillgänglighet i kollektivtrafiken Tjänsteutlåtande

   

 4. 6.
  Månadsbokslut och prognos februari 2007

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

Anmälningsärenden

 1. 7.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 8.
  Anmälan av ärenden fattade med stöd av delegation
 3. 9.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2007-01-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokoll från sammanträdet