Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 26 september 2006

Färdtjänstnämndens sammanträde den 26 september 2006

Dag:
Tisdag den 26 september 2006
Tid:
15:00 - 17:00
14.30 Gruppmöten
Plats:
Färdtjänstförvaltningen, Hjalmar Cederströms gata 5, 104 62 Stockholm

Johan Sjölander
Ordförande

Ann-Cathrine Medwik
nämndsekreterare

 

Deltagare
Ledamöter och ersättare i färdtjänstnämnden

Kom doftfri!

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Gunvor Lindell tfn 50 42 26 28, e-post gunvor.lindell@ftjn.sll.se

eller Ann-Cathrine Medwik tfn 50 42 25 56, e-post ann-cathrine.medwik@ftjn.sll.se

Nämndärenden läggs ut på www.sll.se en vecka före nämndsammanträde. Protokoll finns tillgängliga efter justering.

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Förvaltningen informerar
 2. 2.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 3.
  Delårsbokslut per 2006-08-31 och prognos 2006

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

 2. 4.
  Budgetunderlag för år 2007 med planering 2008-2009 samt investeringsplan

   

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3 (tabellbilaga)

  Bilaga 4

 3. 5.
  Närtrafiken

   

  Bilaga 1

Anmälningsärenden

 1. 6.
  Anmälan av inkommande ärenden för kännedom
 2. 7.
  Anmälan av ärenden fattade med stöd av delegation
 3. 8.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2006-09-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokoll från sammanträdet