Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 25 maj 2010

Färdtjänstnämndens sammanträde den 25 maj 2010

Dag:
Tisdag den 25 maj 2010
Tid:
16:00 - 18:00
Plats:
T-Centralen, SL-huset, Lindhagensgatan 100

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från förvaltningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Årsrapport för Färdtjänstnämnden 2009

  Tjänsteutlåtande

 2. 4.
  Intern kontrollplan för färdtjänstnämndens förvaltning 2010

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2

 3. 5.
  Månadsbokslut för februari, mars och april 2010

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3

Anmälningsärenden

 1. 6.
  Beslut fattade med stöd av delegation
 2. 7.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
Senast uppdaterad:
2010-01-04
Ansvarig redaktör: Carolina Lindqvist
Kontakta redaktionen