Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 24 april 2007

Färdtjänstnämndens sammanträde den 24 april 2007

Dag:
Tisdag den 24 april 2007
Tid:
15:00 - 17:00
Gruppmöten 14:30
Plats:
Färdtjänstförvaltningen, Hjalmar Cederströms gata 5, 104 62 Stockholm
Förhinder

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Gunvor Lindell tfn 50 42 26 28, e-post gunvor.lindell@ftjn.sll.se eller Johanna Gustafsson tfn 50 42 26 30, e-post johanna.gustafsson@ftjn.sll.se

Nämndärenden läggs ut på www.sll.se en vecka före nämndsammanträde. Protokoll finns tillgängliga efter justering.

Kom doftfri!

 

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Mål- och verksamhetsplan för färdtjänsten 2007-2010.

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 3.
  Månadsbokslut och prognos per mars 2007.

  Tjänsteutlåtande

  Månadsbokslut

  Bokslutsbilagor

   

 3. 4.
  Rapport från Regionalt avtalsforum för färdtjänstavtalet mellan länets kommuner och landsting. Tjänsteutlåtande
  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 5.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom.
 2. 6.
  Anmälan av ärenden fattade med stöd av delegation.
 3. 7.
  Övriga ärenden.
Senast uppdaterad:
2007-04-16
Ansvarig redaktör: Kenny Fredman
Kenny Fredman


Beslut och protokoll

Här finns protokoll från sammanträdet