Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 23 maj 2006

Färdtjänstnämndens sammanträde den 23 maj 2006

Dag:
Tisdag den 23 maj 2006
Tid:
15:00 - 18:00
14.30 Gruppmöten
Plats:
Färdtjänstförvaltningen, Hjalmar Cederströms gata 5, 104 62 Stockholm

Johan Sjölander
Ordförande

Ann-Cathrine Medwik
nämndsekreterare

 

Deltagare
Ledamöter och ersättare i färdtjänstnämnden

Kom doftfri!

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Gunvor Lindell tfn 50 42 26 28, e-post gunvor.lindell@ftjn.sll.se

eller Ann-Cathrine Medwik tfn 50 42 25 56, e-post ann-cathrine.medwik@ftjn.sll.se

Nämndärenden läggs ut på www.sll.se en vecka före nämndsammanträde. Protokoll finns tillgängliga efter justering.

Innehåll

Inledning
Ärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Utseende av justerare
 2. 2.
  Förvaltningen informerar

Ärenden

 1. 3.
  Uppföljning av försök att anvisa Närtrafiken Biläggs
 2. 4.
  Månadsbokslut och prognos för april 2006

   

Anmälningsärenden

 1. 5.
  Anmälan av inkommande ärenden för kännedom
 2. 6.
  Anmälan av ärenden fattade med stöd av delegation
 3. 7.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet