Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 23 april

Färdtjänstnämndens sammanträde den 23 april

Dag:
Onsdag den 23 april 2008
Tid:
11:00
17.30 Gruppmöten (obs 22 april)
Plats:
Fågelbrohus, Värmdö
Förhinder

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Carolina Lindqvist tfn: 08 123 151 66, e-post: carolina.lindqvist@ftjn.sll.se eller registratorn tfn: 08 123 150 29, e-post: registrator@ftjn.sll.se

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från förvaltningen

  - Resegaranti

  - Kommunförhandlingar

Anmälningsärenden

 1. 3.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 4.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation
 3. 5.
  Övriga ärenden

Beslutsärenden

 1. 6.
 2. 7.
 3. 8.
  Avdelningsvisa mål för Färdtjänsten 2008

  Tjänsteutlåtande

  Avdelningsvisa mål

   

 4. 9.
  Revisionsrapport för verksamhetsåret 2007

  Tjänsteutlåtande

  Revisionsrapport

   

 5. 10.
  Deltagande vid SLTFs ordinarie årsstämma 2008

   

  Tjänsteutlåtande

Senast uppdaterad:
2008-02-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen