Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 21 mars 2006

Färdtjänstnämndens sammanträde den 21 mars 2006

Dag:
Tisdag den 21 mars 2006
Tid:
15:00 - 18:00
14.30 Gruppmöten
Plats:
Färdtjänstförvaltningen, Hjalmar Cederströms gata 5, 104 62 Stockholm

Johan Sjölander
Ordförande

Ann-Cathrine Medwik
nämndsekreterare

 

Deltagare
Ledamöter och ersättare i färdtjänstnämnden

Kom doftfri!

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Gunvor Lindell tfn 50 42 26 28, e-post gunvor.lindell@ftjn.sll.se

eller Ann-Cathrine Medwik tfn 50 42 25 56, e-post ann-cathrine.medwik@ftjn.sll.se

Nämndärenden läggs ut på www.sll.se en vecka före nämndsammanträde. Protokoll finns tillgängliga efter justering.

Innehåll

Inledning
Ärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Utseende av justerare
 2. 2.
  Förvaltningen informerar

Ärenden

 1. 3.
  Folkhälsoplan för Färdtjänsten

  Biläggs

   
 2. 4.
  Avdelningsvisa mål i Färdtjänsten 2006

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 3. 5.
  Yttrande över Jämställdhetspolicy för Stockholms läns landsting

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 4. 6.
  Yttrrande över revisionsrapport - En tillgänglig kollektivtrafik på väg?

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 5. 7.
  Avskrivning av kundfordranBiläggs
 6. 8.
  Månadsbokslut och prognos för februari 2006

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

Anmälningsärenden

 1. 9.
  Anmälan av inkommande ärenden för kännedom
 2. 10.
  Anmälan av ärenden fattade med stöd av delegation
 3. 11.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2006-08-07
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet