Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 2 december

Färdtjänstnämndens sammanträde den 2 december

Dag:
Tisdag den 02 december 2008
Tid:
16:00 - 18:00
15.30 Gruppmöten
Plats:
T-Centralen, SL-huset, Lindhagensgatan 100
Övrigt

Deltagare: ledamöter och ersättare i färdtjänstnämnden

 

Kom doftfri!

 

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Carolina Lindqvist tfn: 08 123 151 66, e-post: carolina.lindqvist@ftjn.sll.se eller registratorn tfn: 08 123 150 29, e-post: registrator@ftjn.sll.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från förvaltningen

  -Utredningsuppdrag Kundservice - Information från Deloitte

   

  -Överflyttning av färdtjänstverksamheten till SL under första halvåret 2009.

   

  -Färdtjänstavtalet med länets kommuner.

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut och prognos oktober 2008

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 2. 4.
  Revisionsrapport över Löpande granskning av intern kontroll 2007

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 3. 5.
  Förslag till ändringar i färdtjänstnämndens delegationsordning Tjänsteutlåtande
 4. 6.
  Sekreterare i färdtjänstnämndenTjänsteutlåtande
 5. 7.
  Sammanträdesdagar för färdtjänstnämnden år 2009Tjänsteutlåtande

Anmälningsärenden

 1. 8.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 9.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation
 3. 10.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2008-02-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från sammanträdet