Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 19 januari 2010

Färdtjänstnämndens sammanträde den 19 januari 2010

Dag:
Tisdag den 19 januari 2010
Tid:
16:00 - 18:00
Plats:
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), Lindhagensgatan 100, Stockholm

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från förvaltningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Budget för 2010 med planår 2011-2012

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1

 2. 4.
  Resultatrapport för färdtjänstnämnden per november 2009

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1

 3. 5.
  Färdtjänstnämndens delegationsordning

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1

 4. 6.
  Revisionsrapport över löpande granskning

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3

Anmälningsärenden

 1. 7.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 8.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation
Senast uppdaterad:
2010-01-04
Ansvarig redaktör: Carolina Lindqvist
Kontakta redaktionen