Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 18 september 2007

Färdtjänstnämndens sammanträde den 18 september 2007

Dag:
Tisdag den 18 september 2007
Tid:
15:00 - 17:00
Gruppmöten 14:30
Plats:
Färdtjänstförvaltningen, Hjalmar Cederströms gata 5, 104 62 Stockholm
Förhinder

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Gunvor Lindell tfn 50 42 26 28, e-post gunvor.lindell@ftjn.sll.se

Nämndärenden läggs ut på www.sll.se en vecka före nämndsammanträde. Protokoll finns tillgängliga efter justering.

Kom doftfri!

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Val av sekreterare
 3. 3.
  Information om nuvarande färdtjänstavtal mellan SLL och kommunerna
 4. 4.
  Information om Närtrafiken
 5. 5.
  Information om rullstolstaxiutredningen
 6. 6.
  Information om Färdtjänstens rehabilitering av långtidssjuka

Beslutsärenden

 1. 7.
  Månadsbokslut och prognos augusti 2007

  Ttjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

 2. 8.
  Budgetunderlag för år 2008 med planår 2009-2010 samt investeringsplan för åren 2008-2012

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

   

 3. 9.
  Förslag till ändring av Föreskrifter och villkor för landstingets färdtjänst

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

Anmälningsärenden

 1. 10.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 11.
  Anmälan av ärenden fattade med stöd av delegation
 3. 12.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2007-09-06
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protkoll

Här finns protokoll från sammanträdet