Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 17 januari 2006

Färdtjänstnämndens sammanträde den 17 januari 2006

Dag:
Tisdag den 17 januari 2006
Tid:
15:00 - 18:00
14.30 Gruppmöten
Plats:
Färdtjänstförvaltningen, Hjalmar Cederströms gata 5, 104 62 Stockholm

Johan Sjölander
Ordförande

Ann-Cathrine Medwik
nämndsekreterare

 

Deltagare
Ledamöter och ersättare i färdtjänstnämnden

Kom doftfri!

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Gunvor Lindell tfn 50 42 26 28, e-post gunvor.lindell@ftjn.sll.se

eller Ann-Cathrine Medwik tfn 50 42 25 56, e-post ann-cathrine.medwik@ftjn.sll.se

Nämndärenden läggs ut på www.sll.se en vecka före nämndsammanträde. Protokoll finns tillgängliga efter justering.

Innehåll

Inledning
Ärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Utseende av justerare
 2. 2.
  Förvaltningen informerar

Ärenden

 1. 3.
  Dynamisk resehänvisning Biläggs
 2. 4.
  Höjd åldersgräns för ungdomsrabatt Biläggs
 3. 5.
  Tilldelning av färdtjänstresor 2006 Biläggs
 4. 6.
  Revisionsrapport över löpande granskning av internkontroll

  Biläggs

 5. 7.
  Månadsbokslut och prognos för december 2005

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 6. 8.
  Ändring av Föreskrifter och villkor Biläggs
 7. 9.
  Avskrivning av kundfodran Biläggs
 8. 10.
  Slutlig budget för 2006 och planering för 2007-2008

  Bilaga 1

  Bilaga 2

Anmälningsärenden

 1. 11.
  Övriga ärenden
 2. 12.
  Anmälan av ärenden fattade med stöd av delegation
 3. 13.
  Anmälan av inkommande ärenden för kännedom
Senast uppdaterad:
2006-08-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokoll från sammanträdet