Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 16 september

Färdtjänstnämndens sammanträde den 16 september

Dag:
Tisdag den 16 september 2008
Tid:
16:00 - 18:00
15.30 Gruppmöten
Plats:
T-Centralen, SL-huset, Lindhagensgatan 100
Övrigt

Kom doftfri!

 

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Carolina Lindqvist tfn: 08 123 151 66, e-post: carolina.lindqvist@ftjn.sll.se eller registratorn tfn: 08 123 150 29, e-post: registrator@ftjn.sll.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från förvaltningen

   

  - Rullstolstaxi start 1 oktober 2008.

   

  - Uppföljning av levererad kvalitet för avtal om trafik- och beställningsmottagning med avtalsstart 1 feb 2008.

   

  -Projekt inom Trafikverksamheten

  a) SUTI - nytt kommunikationsprotokoll

  b) GIS/adressdatabas

   

  -Samarbetsprojekt med SL (telefoni)

   

Beslutsärenden

 1. 3.
  Budgetunderlag för år 2009 med planår 2010-2011 samt investeringsplan för åren 2009-2013

  Tjänsteutlåtande

  Innehållsförteckning

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 2. 4.
  Dialogkonferens om god kvalitet i färdtjänstresande

   

  Tjänsteutlåtande

 3. 5.
  Utökade öppettider för Kundservice

   

  Tjänsteutlåtande

   

  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 6.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 7.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation
 3. 8.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2008-02-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protkoll

Här finns protokoll från sammanträdet