Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 15 januari

Färdtjänstnämndens sammanträde den 15 januari

Dag:
Tisdag den 15 januari 2008
Tid:
16:00 - 18:00
Gruppmöten 15:30
Plats:
T-Centralen, SL-huset, Lindhagensgatan 100
Förhinder
Meddelande om förhinder att delta lämnas till Carolina Lindqvist tfn 08-123 151 66, e-post carolina.lindqvist@ftjn.sll.se eller registratorn tfn 123 150 29, e-post registrator@ftjn.sll.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från förvaltningen

  1. Barnfamiljers färdtjänstresor

  2. Jul- och nyårstrafiken

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut och prognos november 2007

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 2. 4.
  Slutlig budget för år 2008 med planeringsår 2009-2010 samt investeringsplan för åren 2008-2012 för färdtjänstnämnden

  Tjänsteutlåtande

  Innehållsförteckning

  Budget

  Bilaga

  Bilaga

  Bilaga

   

 3. 5.
  Förslag till tilldelning av färdtjänstresor år 2008

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Anmälningsärenden

 1. 6.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 7.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation
 3. 8.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2008-01-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokoll från sammanträdet