Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 14 februari 2007

Färdtjänstnämndens sammanträde den 14 februari 2007

Dag:
Onsdag den 14 februari 2007
Tid:
15:00 - 17:00
Gruppmöten 14.30
Plats:
Färdtjänstförvaltningen, Hjalmar Cederströms gata 5, 104 62 Stockholm
Förhinder

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Gunvor Lindell tfn 50 42 26 28,
e-post gunvor.lindell@ftjn.sll.se eller Johanna Gustafsson tfn 50 42 26 30,
e-post johanna.gustafsson@ftjn.sll.se

Nämndärenden läggs ut på www.sll.se en vecka före nämndsammanträde. Protokoll finns tillgängliga efter justering.

Kom doftfri!

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Fortsatt utbyggnad av Närtrafiken

  Tjänsteutlåtande

 2. 3.
  Årsredovisning med personalbokslut och miljöredovisning för färdtjänstnämnden

  Årsredovisning

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4

  Bilaga 5

  Bilaga 6

  Bilaga 7

  Bilaga 8

  Bilaga 9

  Bilaga 10

 3. 4.
  Uppföljning av avdelningsvisa mål

  Tjänsteutlåtande

  Ärendet

Anmälningsärenden

 1. 5.
  Övriga ärenden
 2. 6.
  Anmälan av ärenden fattade med stöd av delegation
 3. 7.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
Senast uppdaterad:
2007-01-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokoll från sammanträdet