Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 14 augusti 2007

Färdtjänstnämndens sammanträde den 14 augusti 2007

Dag:
Tisdag den 14 augusti 2007
Tid:
15:00 - 17:00
Gruppmöten 14:30
Plats:
Färdtjänstförvaltningen, Hjalmar Cederströms gata 5, 104 62 Stockholm
Förhinder

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Gunvor Lindell tfn 50 42 26 28, e-post gunvor.lindell@ftjn.sll.se eller Johanna Gustafsson tfn 50 42 26 30, e-post johanna.gustafsson@ftjn.sll.se

Nämndärenden läggs ut på www.sll.se en vecka före nämndsammanträde. Protokoll finns tillgängliga efter justering.

Kom doftfri!

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Deltagande i försöksprojekt med färdtjänstresor i de nordiska huvudstäderna

  Tjänsteutlåtande

 2. 3.
  Månadsbokslut och prognos maj 2007

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

   

 3. 4.
  Delårsbokslut per 2007-06-30 och prognos för år 2007

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

   

 4. 5.
  Utse representant som företräder färdtjänstnämnden vid SLTF:s årsstämma Tjänsteutlåtande

   

Anmälningsärenden

 1. 6.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 7.
  Anmälan av ärenden fattade med stöd av delegation
 3. 8.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2007-08-02
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protkoll

Här finns protokoll från sammanträdet