Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 13 februari

Färdtjänstnämndens sammanträde den 13 februari

Dag:
Onsdag den 13 februari 2008
Tid:
16:00 - 18:00
Gruppmöten 15:30
Plats:
T-Centralen, SL-huset, Lindhagensgatan 100
Förhinder
Meddelande om förhinder att delta lämnas till Carolina Lindqvist tfn: 08-123 151 66, e-post: carolina.lindqvist@ftjn.sll.se eller registratorn tfn: 08-123 150 29, e-post: registrator@ftjn.sll.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från förvaltningen
  - Taxistarten 1 februari 2008
  - Störningsinformation, åtgärder och informationsvägar

Beslutsärenden

 1. 3.
  Årsredovisning med personalbokslut och miljöredovisning för färdtjänst- nämnden år 2007

  Tjänsteutlåtande

  Innehållsförteckning

  Förvaltningsberättelse

  Bilaga

  Bilaga

  Bilaga

  Bilaga

  Bilaga

  Bilaga

  Bilaga

  Bilaga

  Bilaga

  Bilaga

  Bilaga

  Bilaga

   

 2. 4.
  Uppföljning av avdelningsvisa mål 2007

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 3. 5.
  IS/IT-plan för 2008
  Tjänteutlåtande
 4. 6.
  Yttrande över motion 2007:26 om ett fossilbränslefritt landsting 2015

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 5. 7.
  Studieresa till Göteborg
  Tjänsteutlåtande

Anmälningsärenden

 1. 8.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 9.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation
 3. 10.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2008-02-05
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protkoll

Här finns protokoll från sammanträdet