Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 12 oktober 2010

Färdtjänstnämndens sammanträde den 12 oktober 2010

Dag:
Tisdag den 12 oktober 2010
Tid:
14:00 - 16:00
Plats:
Södertörnsalen, landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från förvaltningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Budgetunderlag för färdtjänstnämnden 2011 med planår 2012-2013

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1

 2. 4.
  Resultatrapport maj 2010 samt månadsbokslut och prognos augusti 2010 för färdtjänstnämnden

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2

Anmälningsärenden

 1. 5.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 6.
  Beslut fattade med stöd av delegation
Senast uppdaterad:
2010-01-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen