Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 12 augusti

Färdtjänstnämndens sammanträde den 12 augusti

Dag:
Tisdag den 12 augusti 2008
Tid:
16:00 - 18:00
15.30 Gruppmöten
Plats:
T-Centralen, SL-huset, Lindhagensgatan 100
Övrigt

Kom doftfri!

 

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Carolina Lindqvist tfn: 08 123 151 66, e-post: carolina.lindqvist@ftjn.sll.se eller registratorn tfn: 08 123 150 29, e-post: registrator@ftjn.sll.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från förvaltningen- Webbportal inom Färdtjänsten- Närtrafiken – plan för nya linjer, beläggning m.m.

Beslutsärenden

 1. 3.
  Egenavgifter för rullstolstaxi from 1 oktober 2008

   

  Tjänsteutlåtande

 2. 4.
  Månadsbokslut och prognos april 2008 (biläggs)

  Bilaga 1 

  Tjänsteutlåtende 

  Bokslutsbilagor april

 3. 5.
  Månadsbokslut och prognos maj 2008 (biläggs)

  Bilaga 1

  Tjänsteutlåtande

  Bokslutsbilagor maj

 4. 6.
  Delårsrapport och prognos för Färdtjänsten per juni 2008 (biläggs)

  Bilaga 1

  Tjänsteutlåtande

  Bokslutsbilagor

 5. 7.
  Svar på JO-anmälan (biläggs)

  Tjänsteutlåtande, Yttrande över JO-anmälan

  Remisssvaret till JO med yttrande över anmälan tillhandahålls på nämnden.

   

   

Anmälningsärenden

 1. 8.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom

   

 2. 9.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation

   

   

 3. 10.
  Övriga ärenden

   

  Uppföljning LF-uppdrag 2008

Senast uppdaterad:
2008-02-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protkoll

Här finns protokoll från sammanträdet