Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 11 augusti

Färdtjänstnämndens sammanträde den 11 augusti

Dag:
Tisdag den 11 augusti 2009
Tid:
16:00 - 18:00
Gruppmöten kl 15:30
Plats:
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), Lindhagensgatan 100, Stockholm
Övrigt

Deltagare: ledamöter och ersättare i färdtjänstnämnden

Kom doftfri!

 

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Ann-Cathrine Medwik tfn 08-686 16 92, e-post ann-cathrine.medvik@sl.se eller registrator tfn 08-123 150 29, e-post registrator@ftjn.sll.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från förvaltningen

Beslutsärenden

 1. 3.

  Resutatrapport för Färdtjänsten per maj månad 2009

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2

 2. 4.

  Förvaltningschef till Färdtjänstnämndens förvaltning

  Tjänsteutlåtande

 3. 5.

  Färdtjänstnämndens delegationsordning

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 4. 6.

  Yttrande över delbetänkandet "Utredningen om en ny kollektivtrafiklag" (SOU 2009:39)

  Tjänsteutlåtande

 5. 7.
  Färdtjänstnämndens förvaltningsorganisationTjänsteutlåtande
 6. 8.

  Delårsrapport och prognos för Färdtjänsten per maj månad 2009

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3

   

Anmälningsärenden

 1. 9.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 10.
  Anmälan av inkomna ärenden beslutade med stöd av delegation
Senast uppdaterad:
2009-08-03
Ansvarig redaktör: Ann-Cathrine Medwik
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokoll från sammanträdet