Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 10 augusti 2010

Färdtjänstnämndens sammanträde den 10 augusti 2010

Dag:
Tisdag 10 augusti 2010
Tid:
16:00 - 18:00
Plats:
T-Centralen, SL-huset, Lindhagensgatan 100

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från förvaltningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Delårsprognos och prognos per juni 2010

  Tjänsteutlåtande

   

  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 5.
  Beslut fattade med stöd av delegation
Senast uppdaterad:
2010-01-04
Ansvarig redaktör: Carolina Lindqvist
Kontakta redaktionen