Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde den 1 december 2009

Färdtjänstnämndens sammanträde den 1 december

Dag:
Tisdag den 1 december 2009
Tid:
16:00 - 18:00
Gruppmöten kl 15:30
Plats:
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), Lindhagensgatan 100, Stockholm
Övrigt

Deltagare: ledamöter och ersättare i färdtjänstnämnden

Kom doftfri!

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Carolina Lindqvist tfn 08-123 151 66, e-post carolina.lindqvist@ftjn.sll.se eller registrator tfn 08-123 150 29, e-post registrator@ftjn.sll.se

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från förvaltningen

Anmälningsärenden

 1. 3.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 4.
  Anmälan av inkomna ärenden beslutade med stöd av delegation

Beslutsärenden

 1. 5.
  Månadsbokslut och prognos per oktober 2009

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2

 2. 6.
  Sammanträdesdagar för färdtjänstnämnden år 2010

  Tjänsteutlåtande

 3. 7.
  Kvalitetsuppföljning för färdtjänstnämnden 2010

  Tjänsteutlåtande

 4. 8.
  Trafikförsörjningsplan 2010 för SL och WÅAB

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2

Senast uppdaterad:
2009-08-03
Ansvarig redaktör: Carolina Lindqvist
Kontakta redaktionen

Protokoll

Här finns protokoll från sammanträdet