Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde 24 mars

Färdtjänstnämndens sammanträde 24 mars

Dag:
Tisdag den 24 mars 2009
Tid:
16:30 - 17:30
Gruppmöten 16:00
Plats:
Lustkulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm
Övrigt

Deltagare: Ledamöter och ersättare i färdtjänstnämnden

 

Kom doftfri!

 

Meddelanden om förhinder att delta lämnas till Ann-Cathrine Medwik, tfn 08-123 151 57, e-post ann-cathrine.medvik@ftjn.sll.se eller registratorn tfn 123 150 29, epost registrator@ftjn.sll.sr

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärende

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.

  Genomförandebeslut - Överföring av all verksamhet inom färdtjänstnämnden exklusive myndighetsutövning till AB SL

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

 2. 3.

  Fortsatt utökade öppettider för Kundservice

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 4.

  Avdelningsvisa mål i Färdtjänsten 2008

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 4. 5.

  Månadsbokslut och prognos februari 2009

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1
  Bilaga 2

 5. 6.

  Angående slopandet av tilldelningsgrunder i Färdtjänsten

  Skrivelse från funktionshinderorganisationerna i Färdtjänstens samverkansråd

Anmälningsärende

 1. 7.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 8.
  Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Senast uppdaterad:
2009-02-04
Ansvarig redaktör: Ann-Cathrine Medwik
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokoll från sammanträdet