Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde 22 april

Färdtjänstnämndens sammanträde 22 april

Dag:
Onsdag den 22 april 2009
Tid:
10:00 - 11:00
Gruppmöten 09:30
Plats:
Tammsvik konferens & Herrgård, 197 91 BRO
Övrigt

Deltagare: ledamöter och ersättare i färdtjänstnämnden

 

Kom doftfri!

 

Meddelande om förhinder att delta lämnas av Ann-Cathrine Medwik tfn 08-123 151 57, e-post ann-cathrine.medvik@ftjn.sll.se eller registrator Jenie Andersson tfn: 08-123 150 29, e-post registrator@ftjn.sll.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärende
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärende

 1. 2.

  Inköp och upphandling -Yttrande över landstingsrevisorernas rapport

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 3.

  Månadsbokslut och prognos mars 2009

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av inkomna ärenden fattade med stöd av delegation
 2. 5.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
Senast uppdaterad:
2009-03-18
Ansvarig redaktör: Ann-Cathrine Medwik
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokoll från sammanträdet