Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstnämndens sammanträde 21 januari

Färdtjänstnämndens sammanträde 21 januari

Dag:
Onsdag den 21 januari 2009
Tid:
16:00 - 18:00
Gruppmöten 15:30
Plats:
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) Lindhagensgatan 100, Stockholm
Övrigt

Deltagare: ledamöter och ersättare i färdtjänstnämnden

 

Kom doftfri!

 

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Ann-Cathrine Medvik tfn 08-123 151 57, e-post ann-cathrine.medvik@ftjn.sll.se eller registrator Jenie Andersson tfn 123 150 29, e-post registrator@ftjn.sll.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.

  - Överflyttning av färdtjänstverksamheten till SL under första halvåret 2009

  - Webb-portal inom Färdtjänst

Beslutsärenden

 1. 3.
  Revisionsrapport över Löpande granskning av intern kontroll 2008
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 2. 4.

  Månadsbokslut och prognos november 2008

  Tjänsteutlåtende

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 3. 5.

  Slutlig budget för år 2009 med planeringsår 2010-2011 samt investeringsplan för åren 2009-2013 för färdtjänstnämnden

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

 4. 6.

  Förslag till tilldelning av färdtjänstresor år 2009

  Tjänsteutlåtande

 5. 7.

  Förslag till länsövergripande riktlinjer för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4

 6. 8.

  Om synskadades möjligheter att delta i enkätundersökningar

  Tjänsteutlåtande

 7. 9.

  Extra nämndmöte 24 mars klockan 16.30

  Tjänsteutlåtande

 8. 10.

  Färdtjänstavtal mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 9. 11.

  Upphandling av färdtjänst utanför Stockholms läns landsting

  (Sekretess)

Anmälningsärenden

 1. 12.
  Anmälan om inkomna ärenden
 2. 13.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation
 3. 14.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2009-01-15
Ansvarig redaktör: Ann-Cathrine Medwik
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll