Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstens sammanträde 11 februari

Färdtjänstens sammanträde 11 februari

Dag:
Onsdag den 11 februari 2009
Tid:
16:00 - 18:00
Gruppmöten 15.30
Plats:
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) Lindhagensgatan 100, Stockholm
Övrigt

Deltagare: Ledamöter och ersättare i färdtjänstnämnden

 

Kom doftfri!

 

Meddelanden om förhinder att delta lämnas till Ann-Cathrine Medwik, tfn 08-123 151 57, e-post ann-cathrine.medvik@ftjn.sll.se eller registratorn tfn 123 150 29, epost registrator@ftjn.sll.sr

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärende

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från förvaltningen

Beslutsärenden

 1. 3.

  Årsredovisning med personalbokslut och miljöredovisning för färdtjänstnämnden år 2008>

  Tjänsteutlåtande

  Personalbokslut

  Miljöredovisning

  Bilaga 

  Bilaga

  Bilaga

  Bilaga

  Bilaga
  Bilaga
  Bilaga
  Bilaga
  Bilaga
  Bilaga 
  Bilaga
  Bilaga
  Bilaga

  Bilaga

  Bilaga

   

 2. 4.

  Uppföljning av avdelningsvisa mål

  Tjämsteutlåtande

  Bilaga

 3. 5.

  Personuppgiftsombud för färdtjänstnämnden>/p>

  Tjänsteutlåtande

   

 4. 6.

  Revisionsrapport över färdtjänstnämndens kvalitetstyrning

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Bilaga

  Bilaga

 5. 7.

  Motion 2007:20 Policyprogram för att höja HBT-kunskapen och kompetensen i Stockholms läns landsting

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 8.

  Upphandling av specialfordontrafik

  Sekretess

Anmälningsärende

 1. 9.
  Anmälan ärenden som inkommit för kännedom
 2. 10.
  Anmälan ärenden fattade med stöd av delegation
 3. 11.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2009-02-03
Ansvarig redaktör: Ann-Cathrine Medwik
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokoll från sammanträdet