Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Personalutskottets sammanträde den 3 november 2015


Dag:
Tisdag den 3 november 2015
Tid:
12:30
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Sammanträdestider Personalutskottet 2016

  LS 2015-1115

 • 3.

  Förslag om inrättande av en utökad presidiegrupp i personalutskottet

  LS 2015-0998

 • 4.

  Skrivelse av Jens Sjöström (S) om kollektivavtal – ett självklart skallkrav vid upphandlingar och avtalstecknande

  LS 2015-0586

 • 5.

  Skrivelse av Jens Sjöström (S) om redovisning av Stockholms läns landstings personalbostäder

  LS 2015-0587

 • 6.

  Skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om att axla ansvaret för vårdpersonalens fortbildning i och med det nya samverkansavtalet med läkemedelsindustrin

  LS 2015-0588

 • 7.

  Skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om vem som får vara chef i vården

  LS 2015-0805

 • 8.

  Skrivelse av Jens Sjöström (S) om planering inför sommaren 2016

  LS 2015-0807

 • 9.

  Information om kompetensförsörjningsarbetet på NKS

  Mikael Forss och Anna-Karin Samuelson

 • 10.

  Översyn av incitamentsmodeller

  Maria Englund

 • 11.

  Övriga frågor

 • 12.

  Nästa sammanträde med personalutskottet