Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Personalutskottets sammanträde den 3 februari 2015


Dag:
Tisdag den 3 februari 2015
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Fastställande av dagordning

 • 3.

  Personalutskottets uppdrag

  Föredragande personaldirektör Maria Englund

 • 4.

  Uppföljning av medarbetarenkät

  Föredragande Hanna Emami, IC Quality

 • 5.

  Föreskrifter gällande läkarnas specialiseringstjänstgöring

  Föredragande Lena Tell

 • 6.

  Redovisning av särskild lönesatsning på vissa specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker samt hur lönesatsningen kan utvecklas med hänsyn till konkurrensneutralitet

  LS 1402-0245, 1402-0244

 • 7.

  Skrivelse från Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet avseende Utbildning för framtidens ledare i hälso- och sjukvården

  LS 1410-1075

 • 8.

  Motion 2013:11 av Mattias Sääksjärvi m.fl. (S) om Stockholms läns landsting + Stockholm pride =sant

  LS 1309-1147

 • 9.

  Förslag på sammanträdestider för personalutskottet år 2015

  LS 1411-1408

 • 10.

  Övriga frågor

 • 11.

  Nästa sammanträde med personalutskottet