Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Personalutskottets sammanträde den 25 februari 2016


Dag:
Torsdag den 25 februari 2016
Tid:
10:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset


Förhinder anmäls till: ingrid.bjurenborg@sll.se eller tel.nr: 08-737 41 22

Dagordning

Ärenden

Informationsärenden

 • 3.

  Införandet av Framtidens hälso- och sjukvård

  Föredragande Henrik Gaunitz

 • 4.

  Konsekvenser för medarbetarna vid införandet av Framtidens hälso- och sjukvård

  Föredragande Maria Englund

 • 5.

  Kompetensförsörjningsstrategin - knäckfrågor

  Föredragande Maria Englund

 • 6.

  Den utökade presidiegruppens studieresa till Västra Götalandsregionen

 • 7.

  Övrigt

 • 8.

  Nästa möte med personalutskottet