Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Personalutskottets sammanträde den 24 november 2016


Dag:
Torsdag den 24 november 2016
Tid:
10:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset


Dagordning

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Motion 2016:40 av Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) om kartläggning av anledningarna till deltidssysselsättning inom Stockholms läns landsting

  LS 2015-1503

 • 3.

  Förslag om avskaffande av incitamentsmodeller i landstingets verksamheter

  LS 1303-0416

 • 4.

  Skrivelse av Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) om användandet av stämpelklocka inom verksamheter i landstinget

  LS 2016-1148

 • 5.

  Redovisning av särskilda ersättningar till medarbetare – sommaren 2016

  Föredragande Maria Englund

 • 6.

  Bemanning i hälso- och sjukvården under jul- och nyårshelgen

  Föredragande Maria Englund

 • 7.

  Kollektivavtal om jour och beredskap för läkare

  Föredragande Maria Englund

 • 8.

  Kompetensförsörjningsstrategin

  Föredragande Maria Englund

 • 9.

  Studiebesök på Gustavsbergs vårdcentral den 6 april 2017

 • 10.

  Övrigt

 • 11.

  Nästa sammanträde med personalutskottet