Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Personalutskottets sammanträde den 14 april 2015


Dag:
Tisdag den 14 april 2015
Tid:
12:30-14:15
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset (ändrad mötestid)


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Uppdrag åt landstingsdirektören att under år 2015 återkomma med lägesbeskrivning av planerade aktiviteter i handlingsplanen för åren 2014-2016 för jämställdhet, jämlikhet och mångfald i enlighet med CEMR-deklarationen

 • 3.

  Godkännande av kollektivavtal om lön och anställningsvillkor för ungdomar som under sommaren 2015 bereds feriepraktik inom Stockholms läns landsting - sommarjobb 2015

  LS 2015-0122

 • 4.

  Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompentens hos syriska flyktingar

  LS 2015-0228

  Föredragande Maria Englund

 • 5.

  Lägesrapport – aktuella uppdrag inom SLL Personal och utbildning

  Föredragande: Maria Englund

 • 6.

  Planering inför sommaren 2015

  Föredragande: Anna Nergårdh, Maria Englund

 • 7.

  Sammanträdestider för personalutskottet

 • 8.

  Övriga frågor

 • 9.

  Nästa sammanräde med personalutskottet