Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 4 december 2014


Dag:
Torsdag den 4 december 2014
Tid:
13:00


Dagordning

 • 1.

  Inledning

  - Val av justerare
  - Anmälan av övriga frågor
  - Godkännande av dagordning
  - Protokoll från föregående möte den 30 oktober 2014

 • 2.

  Uppföljning av primärvården

  Helena Öhman, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 3.

  Diskussion om samverkan

  Toivo Heinsoo, landstingsdirektör, deltar i diskussionen

 • 4.

  Rapportering från programberedningen för äldre och multisjuka

  Anne-Marie Larsson

 • 5.

  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting

  Berörda ledamöter i pensionärsrådet ombeds att informera från samverkansråd inom SLL som de medverkar i

 • 6.

  Övriga frågor