Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 16 januari 2014


Dag:
Torsdag den 16 januari 2014
Tid:
13:00-15:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Inledning

  Val av justerare
  Anmälan av övriga frågor
  Godkännande av dagordning
  Protokoll från föregående möte den 5 december 2013

 • 2.

  Framtidens hälso- och sjukvård

  Henrik Gaunitz, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 3.

  Tandvård för äldre

  Bo Persson, tandvårdsenheten, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 4.

  Polio – aktuella frågor

  Helena Hervius Askling, bitr. smittskyddsläkare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 5.

  Rapportering från programberedningen för äldre och multisjuka

  Anne-Marie Larsson

 • 6.

  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting

  Berörda ledamöter i pensionärsrådet ombeds att informera från samverkansråd inom SLL som de medverkar i

 • 7.

  Övriga frågor