Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Pensionärsrådets sammanträde den 13 mars 2014


Dag:
Torsdag den 13 mars 2014
Tid:
13:00-15:00


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Inledning

  Val av justerare
  Anmälan av övriga frågor
  Godkännande av dagordning
  Protokoll från föregående möte den 16 januari 2014

 • 2.

  Genomlysning av Stockholms fem stora akutmottagningar

  Lena Sundberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 3.

  RUFS – regional planering

  Fredrik Meurman, SLL tillväxt, miljö och regionplanering

 • 4.

  Rapportering från programberedningen för äldre och multisjuka

  Anne-Marie Larsson

 • 5.

  Programpunkter under 2014, förslag och prioritering

 • 6.

  Samverkansfrågor

  Catarina Andersson Forsman, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 7.

  Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns landsting

  Berörda ledamöter i pensionärsrådet ombeds att informera från samverkansråd inom SLL som de medverkar i

 • 8.

  Övriga frågor