Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde tisdagen den 25 oktober 2016


Dag:
Tisdag den 25 oktober 2016
Tid:
14:30


Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde den 27 september 2016

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 6.

  Anmälan av inkomna ärenden under perioden 2016-08-01-2016-09-30

  PaN A1610-0019871

 • 7.

  Anmälan av avslutande ärenden under perioden 2016-08-01–2016-09-30

  PaN A1610-0019971

 • 8.

  Förvaltningschefen informerar (muntlig)

 • 9.

  Övriga frågor