Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde tisdagen den 22 november 2016


Dag:
Tisdag den 22 november 2016
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, H-huset.
Lokal: Tvättbrädan


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordningen

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde den 25 oktober 2016

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 6.

  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2016-10-01- - 2016-10-31

  PaN A1611-0021771

 • 7.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2016-10-01 - 2016-10-31

  PaN A1611-0021871

 • 8.

  PM-Landstingsrevisorernas delrapportering 2016

  PaN A1610-0020243

 • 9.

  Beslut fattade med stöd av patientnämndens delegation

  PaN A1611-0020871

 • 10.

  Vikarie för förvaltningschefen under julen 2016

  PaN A1611-0021930

 • 11.

  Patientnämndens erfarenhet i vårdvalen

  PaN A1611-0021630

 • 12.

  Hög patientsäkerhet och patientcentrering

 • 13.

  Information om patientenkät 2016

  PaN A1609-0018943

 • 14.

  Förvaltningschefen informerar

 • 15.

  Övriga frågor

 • 16.

  Presentation av nyanställd personal på patientnämnens förvaltning