Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 8 maj 2014


Dag:
Torsdag den 8 maj 2014
Tid:
14:30
Plats:
Hornsgatan 15, Stockholm


Dagordning

 • 1.

  Faställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och faställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden den 4 mars 2014

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 9.

  Plan för stödpersonsverksamheten 2014-2015

 • 10.

  Kortversion av årsrapporten för 2013 (utsändes)

  (utsändes)

 • 11.

  Landstingsrevisorernas årsrapport för patientnämnden 2013

  (utsändes)

 • 12.

  Synpunkter angående förslag på förändring gällande handläggning av patientklagomål enligt patientsäkerhetslagen

  (utsändes)

 • 13.

  Patientenkät hösten 2013

 • 14.

  Månadsbokslut till och med den 31 mars 2014

  (utsändes)

 • 15.

  Inkomna ärenden under tiden 2014-02-11 - 2014-04-07

  (utsändes)

 • 16.

  Avslutade ärenden under tiden 2014-02-11 - 2014-04-07

  (utsändes)

 • 17.

  Förvaltningschefen informerar

  (muntlig)

 • 18.

  Övriga frågor